เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา

น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน (9 วัน 7 คืน) "พักโรงแรม"

 

โดยสารโดย SPICE JET

 

กำหนดเดินทาง

23-31 พ.ค. 2561 (วันวิสาขบูชา)

9-17 มิ.ย. 2561 

23-31 ก.ค. 2561(วันเข้าพรรษา)

5-13 ส.ค. 2561

8-16 ก.ย. 2561

23-21 ต.ค. 2561

10-18 พ.ย. 2561

1-9 ธ.ค. 2561

 

**ในกรณีต้องการให้จัดโปรแกรมพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้**

Download
อินเดีย-เนปาล 9 วัน (พักโรงแรม)
อินเดีย-เนปาล 9 วัน -สังเวชนียสถาน พักโร
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

 

รัฐสิกขิม ดินแดนเล็กๆ ของเทือกเขาแห่งหิมาลัยในดินแดนปกครองพิเศษ ของประเทศอินเดียที่อยู่ระหว่างเนปาล ธิเบต และ ภูฎาน  สิขิมถือว่าเป็นราชินีแห่งขุนเขาเป็นสถานที่ตากอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และ ดาร์จีลิ่งแหล่งผลิตชาที่ลือชื่อของโลก

 

เริ่มเดินทาง 11-19 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

**ในกรณีต้องการให้จัดโปรแกรมพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้**

Download
สิขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน
Wonderful_Sikkim-darjiling 9D7N__11-18 A
Adobe Acrobat Document 1.8 MB